OGS Sistemleri

Hususi araçlar için kullanılan ücretli otoparklar kurulan siteler ile gittikçe azalmaktadır. Bu otoparkların yerini ücretsiz site otoparkları almaktadır. Bu değişim ile ücretli otoparkları için kullanılan otopark otomasyon sistemleri çalışma mantıklarını biraz değiştirerek ücretsiz otoparklarda kullanılacak şekilde uygulanmaktadır.Otopark otomasyon sistemlerinde kullanılacak olan bir kollu bariyer sistemi ve bir araç geçiş kontrol sistemidir. Araç geçiş kontrol sistemleri ilk etapta ücretli otoparklar düşünülerek tasarlandığından ücrete dayalı bir mantıkla çalışmaktadır. Ancak site gibi noktalarda bulunan ücretsiz otoparklara uyumlu olabilmeleri için sadece abonman mantığında çalışacak sistemlere çevrilmiştir. Bu otomasyon sistemlerinde geçiş kontrolünü sağlayacak olan sistem günümüz teknolojisi ile otoyollarda da kullanılan otomatik geçiş sistemleridir.